Om Værksted

Fanen 'Værksted' er en samling af aktiviteter og arbejdsmetoder, der kan supplere forløbene.

Værkstedsaktiviteterne kan bruges til at gøre et forløb til jeres eget: I laver jeres eget pusle- eller vendespil, jeres egen udstilling - eller I interviewer en person fra den periode I arbejder med. Eleverne kan dermed arbejde med fx at videregive den viden, de har om et historisk emne.

Aktiviteterne er nemme at bruge, og de kan strækkes over én eller flere lektioner. De enkelte aktiviteter kan tilknyttes alle forløb på portalen. Flere af aktiviteterne kan benyttes til at få mere bevægelse ind i undervisningen.

Værkstedsaktiviteterne kan bruges i "pausen" mellem to forløb, i vikartimer, og når det i øvrigt passer bedst ind i undervisningen

Der kommer løbende nye aktiviteter. 

Aktiviteterne indgår ikke i Planlæggeren