historie3-6.gyldendal.dk er et dynamisk, digitalt undervisningsmiddel til 3.-6. klasse med komplette undervisningsforløb. Forløbene er udarbejdet i overensstemmelse med intentionerne i læreplanen forenklede Fælles Mål og indeholder opgaver og aktiviteter, der lægger op til, at eleverne tænker historisk og er historieskabende.


Forløb klar til brug

Forløbene indeholder baggrundstekster, kildemateriale og billedmateriale samt varierede opgaver og aktiviteter, hvoraf flere lægger op til brug af web 2.0-værktøjer.

Til alle forløb er der udarbejdet forslag til læringsmål formuleret til eleverne og selvkontrollerende evalueringsark. En lærerdel præsenterer faglige overvejelser og opbygningen af forløbet, ideer til at igangsætte forløbet, forslag til organisering af undervisningen samt forslag til læringsmål.

Til hvert forløb er der også udarbejdet et skema, der viser sammenhængen mellem kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål med forslag til omsætning til læringsmål, der passer til det pågældende forløb.

 

To typer materialer

Portalen bygger overordnet på to typer af materialer: Berigede i-bøger og traditionelle digitale undervisningsforløb.

De berigede i-bøger er særligt udvalgte udgivelser fra De Store Fagbøger og De Små Fagbøger, der er gjort tilgængelige som online bladrebøger. Til hvert af bøgernes kapitler/tematikker er der knyttet en lang rækker kilder i form af tekster, billeder og filmklip samt spørgsmål til kilderne og forslag til aktiviteter.

De berigede i-bøger er valgt, så det samme emne behandles på to niveauer. Det gør det muligt at arbejde med det pågældende emne i både 3.-4. klasse og 5.-6. klasse og kan stimulere undervisningsdifferentieringen.

De traditionelle digitale forløb består af en introduktion på forløbsforsiden efterfulgt af 2-12 kapitler. Hvert kapitel behandler et delemne og består af forklarende tekster, billeder, kilder og opgaver.

 

Forløbenes indhold

Forløbenes længde varierer og spænder over 2-12 lektioner. De fleste forløb handler om emner eller temaer fra historien. Der er dog også forløb (kaldet aktiviteter), som styrker elevernes forudsætninger for at arbejde med kilder, deres forståelse af historiebrug osv.