På denne side finder du forslag til årsplaner til 3.-6. klasse. De er udarbejdede af lærerne Silas og Anja Jonsbo med udgangspunkt i den måde, de selv planlægger deres undervisning.

Årsplanerne kan hentes i word-versioner, så de er nemmere at tilpasse. Du kan også sammensætte din egen årsplan ved fx at bruge planlæggeren i mit|Gyldendal

Opbygning af årsplanerne

Portalens årsplaner er opbygget omkring uger, jf. de enkelte forløbs lektionsplaner - de enkelte forløb kan gives mere eller mindre volumen.
Du kan også vælge at strukturere forløbet anderledes, se de enkelte forløbs lektionsplaner, eller fx afsnittet i lærervejleningen om 21st century learning design, hvor der bl.a. gives ideer og redskaber til at lade eleverne planlægge og afholde undervisning. 

Årsplanerne kan dække alle lektioner, faget har til rådighed i årets løb. Men det vil være oplagt at gøre planerne til sine egne ved at inddrage andre relevante undervisningsaktiviteter, som enten kan integreres i portalens forløb eller udgøre selvstændige forløb.

Det kan fx være:
 • Tværfaglige forløb
 • Forløb med vægt på bevægelse
 • Brug af nærområdet som læringsrum
 • Besøg på kulturinstitutioner
 • Ekskursioner og lejrskoler

Tips og tricks til planlægning af forløbet
Årsplanerne er forsynede med forslag til, hvordan du evt. kan udskifte et forløb med et andet samt ideer til ekstra materialer, udflugter mv.

I årsplanerne er der indsat spot på-artikler som forslag. Artiklerne kan du bruge som buffere, hvis et forløb evt. afsluttes hurtigere af klassen, hvis klassen skal have vikar, eller hvis du gerne vil undgå at starte på et nyt forløb i fx de sidste to lektioner før en ferie.

Der er ikke udarbejdet yderligere ideer til materialer eller udflugter til spot på-artiklerne, da de er beregnet til at kunne afvikles på 1-2 lektioner.

Mål for undervisningen
Til de forskellige forløb er der i forløb og lærervejledning angivet færdigheds- og vidensmål, der er udmøntet i læringsmål. Disse er forslag, så du selv kan vælge, hvilke af de angivne mål, dine elever skal arbejde med. 

Til spot på-artiklerne er der ikke angivet mål. Til artiklerne kan du evt. selv knytte de mål, som du ønsker, at eleverne skal arbejde med i forbindelse med artiklen. De fleste af artiklerne vil kunne opfylde mål indenfor alle kompetenceområderne, og du kan derfor benytte artiklerne til evt. at sætte fokus på læringsmål, som en elev ellers ikke har arbejdet så meget med.

Det betyder også, at det er nemt at trække en spot på-artikel ud af årsplanen uden at miste nogle af de mål, du har sat for året. 

Hold øje med portalen
Vær også opmærksom på, at der løbende kommer nyt indhold på portalen i form af forløb, aktiviteter og spot på historien-artikler.


Årsplan for historie i 3. klasse 

Hent årsplanen som worddokument.


Uge  Forløb

Link til forløb
33
34
Spot på: Alle har ret til at gå i skole
 
Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad er menneskerettigheder? 
 • Hvilke rettigheder er særlige for børn?
 • Overholder alle menneskerettighederne? 

Link til forløb

Link til  Lærervejledning
35
36
37
38
 Min egen historie


Problemstillinger i forløbet:
 • Kan du sætte begivenheder fra dit liv på en tidslinje?
 • Hvilke kilder fortæller noget om dig selv? 
 • Hvilke sammenhænge er der mellem din egen historie og samfundets historie?
Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb
39
40
41
Spot på: Kejser Augustus

Problemstillinger i forløbet: 
 • Hvorfor er Kejser Augustus en vigtig historisk personlighed? 
 • Hvilken betydning havde han for Romerriget?

  42 Efterårsferie

Link til forløb

Link til lærervejledning

43
44
45
46
47
48
49
50
51


Stenalderen

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan ændrede måden, man skaffede sig husly og mad på i løbet af stenalderen? 
 • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem familie og fællesskaber i stenalderen og nu?
 • Hvad fortæller de historiske kilder os om stenalderen? Og hvordan kan man se om fx de historiske genstande er ældre eller yngre?
Tips og tricks til planlægning af forløbet

  52
1
Juleferie 

Link til forløb

Link til lærervejledning

2
3
4
5
6

Lege i gamle dage

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvilken betydning har leg for børn og voksne? 
 • Hvordan har lege og legetøj ændret sig gennem i de seneste 100 år? 
 • Hvordan har ændringer i samfundet ændret synet på leg? 
Tips og tricks til planlægning af forløbet

   7  Vinterferie

Link til forløb
8
Spot på: Magtens billeder

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan viste kongehuset kronprinsens magt i 1650? 
 • Hvordan viste kongehuset kronprinsens magt 2010?
 • Hvad tænkte samfundet om kongens magt dengang – og i dag? Dette spot på historien udkommer i august 2018

Link til forløb:

Link til forløbets lærervejledning:


10
11
12
13
14
15
Mad

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan har mad og spisevaner ændret sig op gennem historien?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem samfund og mad?
 • Hvad har mad betydet for fællesskaber?
Tips og tricks til planlægning af forløbet
    Påskeferie

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Vikinger

Problemstillinger i forløbet:

 • Hvordan foregik landbrug, handel og håndværk i vikingetiden? 
 • Hvad var forskellen på trælle, bønder og høvdinge?
 • Hvad var forskellen på vikingernes samfund og nutidens? 
Tip og tricks til planlægning af forløbet

Årsplan for 4. klasse

Hent årsplanen som worddokument.

  Uge Forløb 

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

33
34
35

Vi arbejder med kilder 

Problemstillinger i forløbet:
 • Findes der noget på skolen eller i nærområdet, der fortæller noget om fortiden? 
 • Hvordan bruges billedkilder som en kilde til fortiden?
Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

 36 Spot på: Grundloven 1849

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvorfor indførte man Grundloven i Danmark?  
 • Hvordan så magtforholdene ud før og efter Grundloven? 


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
37
38
39
40
41

Undersøg lokalhistorien

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan har det lokale område ændret sig de sidste 100 år? 
 • Hvad kan lokale forandringer, mindesmærker, gravsten mm fortælle os om lokalområdets historie?
 • Hvad er sammenhængen mellem den lokale historie og Danmarkshistorien?
 Tips og tricks til planlægning af forløbet

   42  Efterårsferie

Link til forløb 

Link til forløbets lærervejledning

43
44
45
46

 Absalon og hans tid

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad kan Absalon fortælle os om middelalderen? 
 • Hvordan så samfundet og magtforholdene ud på Absalons tid? 
Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb
47
48

Spot på: Lenin kommer!

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvem var Lenin og hvorfor var han en vigtig nøgleperson i den russiske revolution?
 • Hvorfor blev der revolution i Rusland? 


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning


49
50
51

Børnearbejde

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan har synet på børnearbejde ændret sig gennem historien? 
 • Hvorfor har levevilkår haft en betydning for børnearbejde? 
 • Hvorfor blev børnearbejde afskaffet i Danmark?
Tips og tricks til planlægning af forløbet

  52
1
Juleferie

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

2
3
4
5
6

Bronzealderen

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan adskiller leveforholdene i bronzealderen sig fra stenalderen? 
 •  Hvordan er familie, fællesskaber og religion i bronzealderen anderledes end i dag? 
 • Hvad var solvognen og hvad betød den i bronzealderen? 
Tips og tricks til planlægning af forløbet

   7 Vinterferie

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
8
9
10
11
12
13

Middelalderen

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan levede de forskellige grupper i samfundet i middelalderen? (kirke, stormænd, bønder og borgere) 
 • Hvordan foregik handel og landbrug i middelalderen? 
 • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem middelalderens og nutidens tro og forestillinger om liv og død? 
Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb

14
15
Spot på: Luthers nye kirke

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvem var Luther? 
 • Hvad ville Luther gerne ændre ved kirken?
 • Hvad betyder reformation? 

  16 Påskeferie

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

17
18
19
20
21

Spæk, kaffe og krydderier – varer fra kolonierne 

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvilke varer kom fra kolonierne? 
 • Hvilke kolonier kom varerne fra? 
 • Hvilke status-varer havde man i kolonitiden sammenlignet med i dag? 
Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb

22
23 
Spot på: Kanon 

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad er en historie-kanon? Hvem har lavet den? 
 • Er der dele af historien, som er mere vigtig end andre?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved en historie-kanon?


Dette spot på historien udkommer i august 2018


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning


24
25
26
Skolen i gamle dage 

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan har skolen og samfundet ændret sig? 
 • Hvorfor har skolen ændret sig? 
 • Hvad fortæller kilderne os om skolen i gamle dage? 
Tips og tricks til planlægning af forløbet

Årsplan for 5. klasse

Hent årsplanen som worddokument.

  Uge Forløb 

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

33
34
35
36
37

Vikingetiden

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvilke vigtige træk og forandringer kendetegner vikingetiden? 
 • Hvad betød vikingetogterne? 
 • Hvilken betydning havde Jellingestenen? 


Link til forløb

 38 Spot på: Historiens værktøjskasse: Arkæologi

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvorfor er det interessant at lave arkæologiske udgravninger?
 • Hvorfor er det er det vigtigt for os, at vi får ny viden om fortiden? 

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
39
40
41

Brug historien

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan bruges historie i reklamer? 
 • Hvorfor bruges historie i reklamer og markedsføring? 

   42 Efterårsferie

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

43
44
45
46
47
48

Stenalderen

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan ændrede måden man skaffede sig husly og mad på i løbet af stenalderen? 
 • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem familie og fællesskaber i stenalderen og nu? 
 • Hvad fortæller de historiske kilder os om stenalderen? Og hvordan kan man se om fx de historiske genstande er ældre eller yngre? 
Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
49
50
51

Romerriget

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad kendetegner livet i Romerriget? 
 • Hvem var kejser August og hvorfor var han en vigtig person i fortællingerne om Romerrigets historie? 
 • Hvorfor faldt Romerriget? 

  52
1
Juleferie

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

2
3

Danmark i 1950'erne

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad karakteriserer 1950’ernes Danmark som historisk periode? 
 • Hvad er årsagerne til at livet i Danmark forandrede sig i 1950’erne? 
 • Hvilke historiske problemstillinger knytter sig til hverdagslivet i Danmark i 1950’erne? 

Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
4
5
6

Kommunikation

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad har nye former for kommunikation betydet for samfundet? 
 • Har kommunikationsværktøjer ændret samspillet mellem mennesker i verden? 
 • Hvordan er mulighederne for kommunikation i fremtiden? 

   7 Vinterferie

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
8
9
10
11
12
13

Middelalderen

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad kendetegner middelalderen som historisk periode? 
 • Hvilke historiske problemstillinger knytter sig til middelalderen? 
 • Hvad fortæller historiske kilder os om middelalderen? 

Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning


14
15
Skab historiske fortællinger

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad kendetegner historiske fortællinger?
 • Hvad er forskellen mellem levet og fortalt historie? 
 • Hvordan er historiske fortællinger påvirket af deres tid og forfatter? 
  16 Påskeferie

Link til forløbets lærervejledning

17
18
19
20
21
22
23

Reformationen

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad betød det, at Danmark blev protestantisk? 
 • Hvorfor skiftede man fra den ene form for kristendom til en anden? 
 • Hvad er en protestant? 


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

24
25
26
Danmark i 1980'erne

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvordan ændrede computere og andre medier samfundet i 1980’erne? 
 • Hvordan fremstiller kilder fra 1980’erne begivenhederne omkring Ryesgade og bz’erne? 

Årsplan for 6. klasse

Hent årsplanen som worddokument.

  Uge Forløb 
33
34
35
36
37
Det gamle Egypten

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvilke store forandringer skete der i Det gamle Egyptens historie?
 • Hvilke ting ændrede sig ikke i løbet af den lange historie?
 • Hvem var Tutankhamon og hvorfor er han berømt?
Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

38
39
40
41
Opdagelsesrejser

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvorfor og hvornår fandt opdagelsesrejserne sted?
 • Hvilken betydning havde opdagelsesrejserne i samtiden og senere?

Tips og tricks til planlægning af forløbet

   42 Efterårsferie

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

43
44
45

Arbejd med kilder

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvilke forskellige kildetyper findes der? 
 • Hvordan anvendes kildekritiske begreber til at analysere historiske kilder? 
 • Hvad er formålet med bestemte historiske kilder? 
Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
46
47
48
49
50
51

Bronzealderen

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvilke særlige træk og problemstillinger kendetegner bronzealderen? 
 • Hvad var Solvognen, og hvad blev den brugt til?
 • Hvordan bruges forskellige kilder til at opnå viden om bronzealderen?
Tips og tricks til planlægning af forløbet

  52
1
Juleferie
2
3
4

Danmarks kolonier

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad er baggrunden for at man oprettede kolonier?
 • Hvordan var forholdet mellem danskerne og de andre folk i kolonitiden?
 • Hvordan var synet på mennesker fra kolonierne?
Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
5
6

Transport

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvornår blev de forskellige transportmidler udviklet? 
 • Hvordan ændrede udviklingen af nye transportformer samfundet? 
 • Hvordan ser transport ud i fremtiden?

Tips og tricks til planlægning af forløbet

   7 Vinterferie

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
8
9
10


Danmark i 1970'erne

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad kendetegner 1970’ernes Danmark som historisk periode? 
 • Hvorfor blev der oliekrise i 1970’erne? 
 • Hvad kan de historiske kilder fortælle os om 1970’erne i Danmark? 

Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb


11 Spot på: Alle har ret til et privatliv

Problemstillinger i forløbet:
 • Er det blevet lettere eller sværere at have et privatliv i dag? Hvorfor?
 • I forhold til frihed, skal man så opstille grænser for, hvad man må sige og gøre? 

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
12
13
14
15
Energi og opfindelser

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad har nye opfindelser inden for energi betydet for samfundet? 
 • Har nye energiformer betydet et brud i historien? 
 • Hvordan ser brugen af energi ud i fremtiden?

Tips og tricks til planlægning af forløbet

  16 Påskeferie
17
18
19

Skriv problemstillinger

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad kendetegner en historisk problemstilling? 
 • Hvordan formuleres en historisk problemstilling? 
 • Hvordan bruges kilder til at besvare historiske problemstillinger? 
Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning

20
21
22
Renæssancen

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvad kendetegner Renæssancen som periode? 
 • Hvem var Christian d. 4. og hvorfor er han den mest berømte konge i Danmarkshistorien? 
 • Hvilke fortællinger fra Renæssancen har haft betydning for nutiden? 

Tips og tricks til planlægning af forløbet


Link til forløb
23 Spot på: Den russiske revolution

Problemstillinger i forløbet: 
 • Hvem var Lenin og hvorfor var han en vigtig nøgleperson i den russiske revolution?
 • Hvordan blev samfundet ændret i Rusland efter revolutionen? 

Link til forløb

Link til forløbets lærervejledning
24
25
26
Danmark i 1990'erne

Problemstillinger i forløbet:
 • Hvilke problemstillinger knytter sig til 1990’erne i Danmark?
 • Hvilken betydning havde indførslen af ny teknologi? 
 • Hvad fortæller de historiske kilder os om 1990’erne i Danmark? 

Tips og tricks til planlægning af forløbet