Reformationen

Ordet kommer fra latin og betyder ”forandring”. Ordet beskriver den periode i historien, hvor der skete store religiøse forandringer i den kristne kirke. Ordet knytter sig ofte til Martin Luther og de 95 teser, han slog op på kirkedøren i Wittenberg i 1517.

Af Dorthe Vatnamo Madsen & Pernille Møller Christensen
Martin Luther i Wittenberg. Historien om, at Martin Luther sømmede sine 95 teser op på kirkedøren, er kendt af mange. Men vi ved ikke, om det skete. Dengang var det helt almindeligt for kirkens folk at offentliggøre ting på denne måde. Men der er ingen samtidige kilder, der siger, at Luther også gjorde det. Så historikerne diskuterer stadig. Billede: Gyldendal.

1500-tallet var en periode med opbrud og forandring. Europæiske skibe sejlede ud i verden mod andre verdensdele. Mange mennesker søgte også andre svar på livets store spørgsmål, end dem den katolske kirke gav. Mange mennesker tvivlede på, at paven altid havde ret. 

Martin Luther

I 1517 offentliggjorde Martin Luther 95 teser om, hvad kristendommen var. Han mente, at paven tog fejl og at den katolske tolkning af kristendommen var forkert. Hans teser fik stor betydning for kirken. Og han var ikke den eneste, der havde en anden tolkning af kristendommen. 

I Prag havde præsten Jan Hus opfordret til ændringer i kirken, men han blev brændt på bålet i 1415. Han var kætter, mente den katolske kirke. En, der ikke fulgte den rette tro. Men Luthers og andres tanker gjorde indtryk på mange mennesker. I flere del af Europa brød man nu med paven. Den katolske kirke var ikke længere så magtfuld som den før havde været.

Katolik:

Ordet kommer fra græsk og betyder "almindelig".

En katolik er kristen. Inden reformationen var de fleste kristne i Europa katolikker.

Protestant:

Kristen, der ikke er tilhænger af den katolske kirke.

Luther protesterede mod den katolske kirkes opfattelse af, hvordan man skulle tolke kristendommen.

Kætter:

En person, der ikke er enig i den almindelige tolkning af et religiøst spørgsmål.  

Reformationen i Danmark

I 1534 blev Christian 3. konge i Danmark og Norge. Han var tilhænger af de tanker, Luther havde om at forandre den katolske kirke. Luther protesterede mod den tolkning af kristendommen, som paven og den katolske kirke havde. Derfor kalder man denne retning indenfor kristendommen for protestantismen.

Christian 3. ville have, at hans kongerige skulle bryde med den katolske kirke og paven i Rom. Landet skulle være et protestantisk kongerige. Der var mange, der var uenige og der var samtidig borgerkrig om magten. Men i 1536 blev Danmark og Norge protestantiske. Den begivenhed kalder vi reformationen. Der var ikke religionsfrihed i riget, så alle mennesker skulle nu være protestanter.


Peters Verden - rejsen til reformationen
Hvad betød det, at Danmark blev protestantisk? Hvorfor skiftede man fra den ene form for kristendom til en anden? Hvad er en protestant? De spørgsmål stiller drengen Peter sine forældre. I Peters Verden kan du følge med Peter tilbage i tiden, når han undersøger, hvad reformationen gik ud på. 

Peter er en meget nysgerrig dreng, som gerne vil have svar på alt. Han har været til barnedåb og har hørt ordet protestant. Han har spurgt sine forældre: "Hvorfor er jeg protestant"? Det kan forældrene ikke helt forklare, så han spørger sin gode ven Oskar. 

Oskar er en gammel sømand og tidsmaskineindehaver. Peter får lov til at sætte sig ind i tidsmaskinen og rejser tilbage til middelalderen og renæssancen for at få nogle svar.

Tag med til Peters verden!

Problemer med login?

Klik her for at få vejledning til hvordan du logger dig på.