Danmarks kolonier 

De store opdagelsesrejser i 1400- og 1500-tallet var med til at starte kolonitiden. De europæiske lande koloniserede andre lande eller områder rundt om i verden. 
Kongeriget Danmark-Norge var en af kolonimagterne. En kolonimagt kalder man et land, der har kontrol over eller har koloniseret andre lande. 
Af Lene P. Jørgensen

Varer fra de danske kolonier Verdenskortet viser, hvor Danmarks kolonier lå. Har du besøgt nogle af de steder? Kortet er lavet af Tine Lind/Lind Graphics.

Kolonisering af andre lande
At kolonisere betyder, at et land tager et andet land i besiddelse – ofte med magt - og derefter grundlægger en koloni i det nye land.

I dette forløb skal du arbejde med:
  • Hvad en koloni er og hvorfor de europæiske lande skaffede sig kolonier.
  • Hvilke kolonier kongeriget Danmark-Norge havde og hvorfor.
  • Hvordan forholdet var mellem koloniherrer og de koloniserede. 

Du kan afslutte forløbet med at lave en udstilling om kolonierne.

Mål for dit arbejde

  • Du kan fortælle om baggrunden for og måden, man oprettede kolonier på
  • Du kan fortælle om forholdet mellem danskerne og de andre folk i kolonitiden 
  • Du kan bruge billeder til at fortælle om datidens syn på mennesker fra kolonierne
  • Du kan undersøge og vurdere kilder til kolonitiden
  • Du kan planlægge en udstilling ved at vælge ud, hvad du vil vise for at fortælle en bestemt historie
Tal med din lærer om dine mål for arbejdet.