Livet ved Nilen

For de gamle egyptere var Nilen kilde til alt liv. Egypterne var bønder og afhængige af vandet fra Nilen. Derfor var deres år også inddelt efter Nilens cyklus. 
Landbrug ved Nilen. Nilen løber mere end 6000 kilometer gennem Afrika. Prøv at finde Nilen på et kort og undersøg, hvor floden starter og slutter. Foto: Jolanta Meyerberg / Colourbox.
Nilen
Nilen er en af Jordens længste floder. Den løber igennem Egypten, som ligger i det nordlige Afrika. Langs med Nilens bred har der boet mennesker i tusindvis af år. Her er der vand nok til at dyrke jorden. Det er der ikke i resten af området. Der ligger nemlig Sahara, som er jordens største ørken.


Nilens cyklus
Langs med Nilen er jorden god og frugtbar. Det var den også i den egyptiske oldtid. Egypterne boede langs med floden. De fleste var bønder, som dyrkede jorden og holdt husdyr. Andre var købmænd, embedsmænd, soldater eller præster. Alle egypterne var afhængige af Nilens vand for at overleve.

Året var anderledes inddelt end i dag. Vi har fire årstider. De gamle egyptere havde tre. 

Den første hed akhet, der betyder oversvømmelse. Når Nilen gik over sine bredder, kunne bønderne ikke arbejde i marken. I stedet arbejdede de for faraoen, fx med at bygge. 

Den anden årstid hed peret, der betyder vinter.Vandet i Nilen trak sig tilbage, og så kunne folk arbejde i marken. De såede og plantede, så korn og andre afgrøder kunne gro. 

Den tredje årstid hed shemu, det betyder sommer. Det var høsten. Hele familien hjalp til med høstarbejdet.

Egyptisk vandur. Egypterne inddelte dagen og natten i 12 timer hver. Timerne var ikke lige lange. Om sommeren var dagtimerne længere end om vinteren. De brugte bl.a vandure som dette, hvor vandet løber ud og viser, hvilken time man er i. Egypterne brugte vandure allerede 1600 år f.v.t. Foto: Bridgeman Art Library.
Den egyptiske kalender. Egypternes år havde 3 årstider. Det nye år startede lige før Nilens oversvømmelse af landet. Her holdt de en nytårsfest, der hed Wepet Renpet. Måske har du set andre udgaver af egypternes år. Der findes nemlig flere forskellige udgaver. Billede: LindGraphics / Gyldendal.

Spørgsmål til kalenderen og vanduret skoletube fugl

  1. Kender du andre eksempler på ure, der ikke er mekaniske eller digitale? Hvordan fungerer de?
  2. Kender du til andre kalendere, der ikke ligner den, vi bruger i Danmark?
  3. Kopiér billedet af kalenderen. Du kan fx bruge ThingLink. 
  4. Skriv eller sæt billeder på kalenderen: Hvad sker der i landbruget i Danmark på de forskellige årstider?

ThingLink

I ThingLink kan du lave hotspots med tekst, billeder, links, lyd og video. Brug ThingLink til at lave interaktive billeder, der forklarer det, du har læst.

Få hjælp til at komme i gang her.

Diskuter i klassen

  1. Hvorfor vil mennesker gerne holde øje med tiden? 
  2. Hvorfor har vi ure og kalendere? 
  3. Hvorfor havde man ure og kalendere i oldtiden?
  4. Forestil jer, at ure og kalendere pludselig ikke virkede. Hvad ville være de største problemer?