Det gamle Egypten

Du har sikkert hørt om Egypten. Måske har du selv været der. Egypten opstod for mere end 5000 år siden. Dermed er det af de ældste riger i verden. Her kan du få mere at vide om de først årtusinder af landets historie.
Af Nina Sahl
Sfinksen og Kefren-pyramiden ved Giza. Sfinksen er et fabeldyr fra græsk og egyptisk mytologi. Det er usikkert, hvornår den store sfinks ved Giza er bygget. Kefrens pyramide er den anden største af de egyptiske pyramider. Den er også bygget omkring 2500 år f.v.t.. Måske valgte Kefren, at hans pyramide skulle bygges op af den mægtige figur, så sfinksen kunne vogte over ham i døden? Foto: Mathilde Foto/Søren Lauridsen.

Mål

  • Du kan give eksempler på voldsomme forandringer i Det gamle Egyptens historie
  • Du kan nævne eksempler på noget, der stort set ikke ændrede sig i Det gamle Egyptens lange historie
  • Du kan fortælle om Tutankhamon som farao
  • Du kan tidsmæssigt placere vigtige begivenheder og personer fra Det gamle Egypten i forhold til Tutankhamon
  • Du kan udarbejde historiske spørgsmål til forløbets kilder
  • Du kan bruge historiske spørgsmål til at analysere og tolke kilderne
  • Du kan læse kilder om Det gamle Egypten og fortælle, hvad de handler om
  • Du kan analysere skriftlige kilder om Det gamle Egypten