Lærervejledning

Forslag til videre arbejde med Luther og reformationen 

Luther og reformationen 

I historiefaget er der med reformationen et religionsfagligt fokus på, at paven stod mellem Gud og mennesker, og Luther gjorde op med pavens og den katolske kirkes (især økonomiske) magt. 

Efter 6. klassetrin skal eleverne kunne sammenligne træk ved forskellige historiske perioder. De skal kunne placere eksempelvis reformationen i en historisk kronologi, hvor der foregår nogle brud: Politisk brud ved centralisering af magten kos kongen og Rigsrådet, og religiøst brud ved indførelsen af en luthersk statsreligion. Kronologi, brud og kontinuitet er tre nøgleord for 5.-.6. klassetrin. Disse nøgleord udtrykker progressionen i forhold til niveauet på 3.-4. klassetrin. 

De to fag historie og kristendomskundskab har overlappende og supplerende perspektiver på Martin Luther og reformationen. De kan derfor supplere hinanden. I forbindelse med arbejdet med Luther kan Spot på-tekster fra religion4-6.gyldendal.dk samt andre tekster om fx den katolske kirke inddrages. I forløbet Middelalderen på 3-4 og forløbene Middelalderen, Renæssancen og Reformationen på 5-6 behandles temaer som den katolske kirke, lutherdommen og livet i perioden.