Luther og reformationen

5.-6. klasse
Martin Luther var utilfreds med kirken. Han skrev en liste om sin utilfredshed. Så blev han smidt ud af kirken. Han lavede derfor sin egen kirke. Alt det skete i Tyskland for 500 år siden. Den ændring af kristendommen, som Luther lavede, kaldes reformationen.
Af Helle Hinge
Luther og Djævelen. Lego-modellen viser Luther i skjul på sin vens slot. Her skrev han, at han kæmpede med djævlen. Det var hans måde at fortælle, at han ville gøre folk til bedre kristne. Det mente han, at de ville blive, når de kunne læse Biblen på tysk i stedet for latin. Han skrev også om sine meninger om Biblen. Foto: epd-bild (Modellen er bygget af Marc Vogelsang).
Rejsen til Rom 

Luther rejste til Rom for at besøge kirkens øverste leder (paven). Men Luther blev skuffet, da han så livet i Rom. Han syntes ikke, at folk levede som gode kristne. Han syntes heller ikke om kirkens magt. Kirken var rig, men de fleste folk var fattige. Det ville Luther lave om på. 

Reformation

Da Luther levede, hed hele kristendommen ”den katolske kirke”. Luther ville reformere (ændre) på den katolske kirke. Han ville ikke forlade den. Men hans kritik af kirken gjorde mange vrede. Især paven i Rom. Nogle ønskede, at Luther blev brændt levende på et bål.

Reformation

 • Reformation betyder, at man ændrer noget.
 • Luther ændrede kristendommen. 
 • Han forklarede Biblen på en ny måde. 
 • Han lavede også om på kirkens ritualer.

Reformation i Danmark

Den danske kong Christian 3. var glad for Luthers nye kirke. I 1536 bestemte han, at Danmark skulle indføre luthersk kristendom. Ikke alle var enige med kongen, så der blev borgerkrig i dele af Danmark. Krigen kaldes Grevens fejde. Kongen vandt krigen. 

Kongens fordel 

Luthersk kristendom var en fordel (god) for kongen. Kirken ejede meget jord i Danmark. Da Danmark fik luthersk kristendom (i stedet for katolsk kristendom) blev al kirkens jord til kongens jord.

Luthers mening om paven. Billede: Public Domain via Wikimedia Commons.

Luthers mening om paven

Tegningen er lavet af en af Luthers venner. Han hed Lucas Cranach den Ældre. 

De to mænd prutter foran paven i stolen. Dengang var det almindeligt at lave grov satire. 

Satire er at gøre grin med andre på en grov måde. 

Kan du finde eksempler på grov satire i vores samfund i dag?

Luthers liv 

Martin Luther blev født i 1483. Han døde i 1546.

Teser på kirkedøren. Kilde 1. På billedet er nogle af Luthers teser oversat og hængt op på en dansk kirkedør. En tese er noget, man påstår. Man ved ikke, om det er sandt. Det kan man finde ud af ved at undersøge tesen. Da Luther levede, hængte man altid sine nyheder op på kirkedøren. På listen havde Luther for eksempel skrevet, at det ikke var rigtigt, at folk blev frelst (reddet af Gud), hvis de betalte penge til kirken. Foto: Helle Hinge.

Spørgsmål til kilde 1

 1. Hvilke medier (til kommunikation) havde Luther på sin tid, hvor han kunne dele sine meninger?
 2. Hvilke medier (til kommunikation) er opfundet efter Luthers tid?
 3. Hvornår er de opfundet?
 4. Hvordan har de ændret verden?
Angreb og forsvar. Kilde 2. På billedet får den danske, lutherske præst Joachim Rønnow hjælp til at komme ind i sit hjem. Det er en anden dansk præst, som hjælper ham. Han hedder Hans Tausen. Folk er glade for Tausen. Men de er sure på Rønnow. For Rønnow forbyder Tausen at tale til folk. Derfor vil folk angribe Rønnow. Men Tausen kan stoppe dem. Billedet er malet af Carl Bloch. Billede: Gyldendal.

Spørgsmål til kilde 2

 1. Hvorfor tror du, at Rønnow forbyder Tausen at arbejde som præst?
 2. Hvorfor hjælper Tausen? Hvorfor kan han stoppe folks angreb?
 3. Hvem tror du, at maleren synes, at Tausen skal ligne? Kan han for eksempel ligne Jesus eller Luther? Eller dem begge? Begrund dit svar.
 4. Vil du også forsvare nogen, som forbyder dig at sige, hvad du mener? Hvorfor eller hvorfor ikke?