Lærervejledning 

Forslag til videre arbejde med Luther og reformationen

Luther og reformationen

I historiefaget er der med reformationen et religionsfagligt fokus på, at paven stod mellem Gud og mennesker, og Luther gjorde op med pavens og den katolske kirkes (især økonomiske) magt. 

Efter 4. klassetrin skal eleverne kunne relatere eksempelvis reformationen til deres egen tid og egne liv. De skal også kunne drage sammenligninger mellem før og nu. Det skal optrænes som et led i et begyndende overblik over hændelsers kronologi: før, efter og samtidig med. Alt dette får eleverne mulighed for at arbejde med vha. opgaverne til Spot på-tekster og andre tekster – eksempelvis Spot på-teksten om Luther og reformationen. 

De to fag historie og kristendomskundskab har overlappende og supplerende perspektiver på Martin Luther og reformationen. De kan derfor supplere hinanden. I forbindelse med arbejdet med Luther kan Spot på-tekster fra religion4-6.gyldendal.dk samt andre tekster om fx den katolske kirke inddrages. I forløbet Middelalderen på 3-4 og forløbene Middelalderen, Renæssancen og Reformationen på 5-6 behandles temaer som den katolske kirke, lutherdommen og livet i perioden.