Luthers nye kirke

3.-4. klasse

Martin Luther skrev en lang liste. På listen stod alt det, han ville lave om på i kirken. Han skrev, at folk ikke skulle betale mange penge til kirken. Folk skulle bare skulle tro på Gud og gøre, som der står i Biblen, sagde han. Luther boede i Tyskland for 500 år siden.

Af Helle Hinge
Luthers lange liste. Foto: epd-bild (Modellen er bygget af Johannes Koehler).
Luthers lange liste

På billedet hamrer Luther sin lange liste op på kirkens dør. 

Dengang var det almindeligt at hænge nyheder på kirkens dør. 

På Luthers liste stod, at folk ikke skulle betale penge til kirken for at komme i himlen. 

Hvordan kan du dele nyheder? Har du andre måder at dele på end Luther?


Luthers liv

Martin Luther blev født i 1483. 

Han døde i 1546.

Ny kristendom i Tyskland 
Kirken var rig, men de fleste folk var fattige. Det ville Luther lave om på. Han ville også lave om på (reformere) andre ting i kirken. 

I kirken
Luther var præst. I kirken talte han tysk, så tyskerne forstod ham. Han sagde, at alle skulle læse i Biblen. Han oversatte Biblen til tysk. Så kunne tyskerne læse den. 

I skjul
Mange præster kunne ikke lide Luther. Derfor måtte han rejse væk. Han gemte sig på et slot. På slottet boede hans ven. Luther boede der næsten et år. 

Ny kirke
Til sidst lavede Luther sin egen kirke. Den var en ny slags kristendom. Den hedder den lutherske kirke. 

Reformation

  • Luther lavede om på, hvad man gjorde i kirken. 
  • Han lavede nye regler.
  • Han lavede en reformation.
  • Reformation betyder, at man laver om på noget.

Ny kristendom i Danmark

Luthers kristendom kom til Danmark. Den danske kong Christian 3. var glad for Luthers nye kirke. Han bestemte, at det danske folk skulle tro på Luthers kristendom. 

Krig 

Ikke alle danskere var glade for Luther. Der blev krig i dele af Danmark. Men kongen vandt. Han fyrede de præster, som ikke kunne lide Luther. Nu skulle alle præster tro på Luthers kristendom. De skulle også tale dansk i kirken. 

Kongen blev rig

Kirken ejede meget jord i Danmark. Men da Danmark fik Luthers kristendom, fik kongen al kirkens jord. Så blev kongen rigere. Men det danske folk blev ikke rigere.
Bogtrykkeri i renæssancen. Billede: Gyldendal.

At trykke bøger

Da Luther levede, begyndte man at trykke bøger. Man trykte med løse bogstaver. Hvert bogstav var lavet af bly. 

Nu kunne man lave mange bøger. Luthers bøger blev trykt. Derfor blev hans nye kristendom hurtigt kendt. 

Hvordan fortæller man en nyhed hurtigst muligt i dag? Hvordan gør politikere? Hvordan gør du?

Luther kaster et brev på bålet. Kilde: Brevet var fra kirkens højeste præst (paven). I brevet stod, at alle Luthers bøger skulle brændes på bålet. Derfor brændte Luther brevet på bålet. Han brændte også bogen med alle kirkens love. Billedet er malet i 1800-tallet af den tyske kunstner Carl Friedrich Lessing. Billede: Gyldendal.

Spørgsmål til kilden

  1. Hvorfor brændte Luther brevet og kirkens bog?
  2. Kunne han slette brevet helt på den måde?
  3. Hvad gør du, når du gerne vil slette noget?
  4. Kan du slette noget helt? Hvorfor eller hvorfor ikke?
  5. Da Luther levede, brændte man også mennesker på bålet. Hvorfor tror du, man gjorde det?