Lenin kommer!

3.-4. klasse
Rusland var med i Første Verdenskrig (1914-1918). Men Rusland var fattigt. Folk manglede mad og soldaterne havde ikke nok udstyr. Mange var utilfredse, og nogle ville af med zaren. Da Lenin ville lede en revolution (et oprør), var folket med ham.
Af Helle Hinge
Rigdom. Den sidste russiske zar hed Nikolaj 2. Her er hans døtre. Hele familien blev skudt i 1918. Foto: / ritzau / Mary Evans Picture Library.
Fattigdom. Mens zar-familien levede i luksus, stod folk i kø på gaden for at få mad. Der var stor forskel på rig og fattig i Rusland, og det var grunden til revolutionen. I dag er der også stor forskel, men der er ingen revolution på vej. Foto: / ritzau / Mary Evans Picture Library.
På vej hjem 
Lenin sad i et tog på vej til Rusland. Det var april 1971. Han havde boet i Vesteuropa i syv år, fordi den russiske zar (kejseren) ikke kunne lide hans meninger. Lenin ville nemlig give magten til folket. Men i februar 1917 havde zaren givet op – efter en revolution. Så nu ville Lenin hjem.

Togrejsen
Lenin rejste hele vejen fra Tyskland, gennem Sverige og Finland, til Rusland. Det var den sikreste vej. Der var jo krig. Tyskerne lod ham rejse, fordi de tænkte, at han kunne lave en revolution. Så ville Rusland nok ikke have tid til at kæmpe mod Tyskland længere.

Petrograd

Petrograd betyder Peters by. I dag hedder byen Sankt Petersborg. 

Den er opkaldt efter zaren (kejseren) Peter den Store (1682-1725).

Ankomst i Petrograd
Det var allerede mørkt, da Lenin ankom til Petrograd. Alligevel stod arbejdere fra en fabrik og ventede på ham. De viftede med røde flag. Lenin klatrede op på en vogn og holdt en tale. Alle lyttede, da han talte om, at folk stadig sultede. Der var brug for en ny revolution.

Lenins revolution
Regeringen sad i Vinter-paladset. Her stormede Lenins folk ind den 7. november. Regeringen gav op med det samme. Det var ikke svært for Lenin at få magten. Men det blev svært at beholde den.

"Fred, jord, brød."

Det var de ting, Lenin lovede russerne. Men for mange gik det anderledes. For dem betød revolutionen krig, sult og død.

Lenin. Kilde 1. Russisk plakat fra 1920. Tegnet af Viktor Nikolayevich Deni. Billede: / ritzau /

Kilde 2

"Ej nogen mægtig gud og kejser
og folkehøvding står os bi.*
Nej, selv til kampen vi os rejser,
vor folkeret forlanger vi."


Fra den berømte socialistiske sang Internationale (vers 2).

* Hjælper os.

Spørgsmål til kilde 1 og kilde 2

Se på plakaten (kilde 1) og læs sang-verset (kilde 2). På plakaten fejer Lenin dem væk, som han ikke kan lide. I sang-verset synger folket om dem, som ikke hjælper dem.

  1. Hvem fejer Lenin væk? Hvorfor kunne han ikke lide dem? 
  2. Hvem er det, som ikke hjælper folket i sang-verset? 
  3. Hvorfor mener folket, at de ikke hjælper?
Lenin i fængsel. Kilde 3. Billede af Lenin (1870-1924) fra zarens politi-arkiv i 1895. Foto: / ritzau / ullstein bild.

Spørgsmål til kilde 3

Lenin kom i fængsel, fordi han ville lave samfundet om. 

  1. Hvorfor mente zaren, at Lenins meninger var farlige?