Den russiske revolution

5.-6. klasse
Rusland var et fattigt land, da det var med i Første Verdenskrig (1914-1918). Folk sultede og soldaterne havde ikke nok udstyr. Alle var utilfredse, og nogle ville af med zaren. Da Lenin ville lede en revolution (et oprør), var folket med ham.
Af Helle Hinge
Lenin i toget. I virkeligheden var tog-vognen ikke så stor. Men maleren (P.V. Vasiliev) malede en scene, som han selv ønskede den. Maleriet er fra 1950. Billede: / ritzau / The Granger Collection.
På vej hjem 

I april 1917 rejste Lenin med tog fra Tyskland, gennem Sverige og Finland, til Rusland. Han havde boet i Vesteuropa i syv år. Den russiske zar (kejseren) kunne nemlig ikke lide hans idéer om at give magten til folket. Men i februar 1917 havde zaren givet op – efter en revolution. Så nu ville Lenin hjem. 

Tyskerne lod ham rejse, fordi de tænkte, at han kunne lave en revolution. Og Tyskland ville gerne have, at Rusland trådte ud af krigen mod Tyskland. 

Ankomst i Petrograd
Det var allerede mørkt, da Lenin ankom til Petrograd, der kaldes Skt. Petersborg på dansk. Alligevel stod arbejdere fra en fabrik og ventede på ham. De viftede med røde flag. Lenin klatrede op på en vogn og holdt en tale. Alle lyttede, da han talte om, at folk stadig sultede. Der var brug for en ny revolution.
Den russiske revolution. Angreb på zarens soldater i Skt. Petersborg, februar 1917. Foto: Gyldendal.
Lenins revolution

Regeringen sad i Vinter-paladset. Her stormede Lenins folk ind den 7. november. Regeringen gav op med det samme. Det var ikke svært for Lenin at få magten. Men det blev svært at beholde den. Der var kampe i Rusland i lang tid. 

Borgerkrigen

Ikke alle var enige med Lenin, og der var kampe i Rusland i flere år mellem de røde (kommunisterne) og de hvide. Nogle af dem, der kæmpede for de hvide ville have zaren tilbage. Andre ville bare ikke have, at kommunisterne fik magten. 

Nogle af de områder, der havde hørt til zarens Rusland, kæmpede for selvstændighed. Fx blev Finland blev selvstændigt i 1917 efter revolutionen i Rusland.

Lenins tale 

  • Lenins tale på stationen i Petrograd blev starten på verdens største samfunds-ændring.
  • Lenin levede 1870-1924.

Februar-revolutionen 

Allerede i februar var der en revolution, hvor zaren afgav magten og forlod paladset i Petrograd. Alligevel blev hele zar-familien skudt i 1918.

Oktober-revolutionen

  • Den russiske revolution skete i oktober efter den vestlige (julianske) kalender. 
  • Men i den russiske (gregorianske) kalender var datoen den 7. november.

KILDE 1

"Kære kammerater 

(…) Bondebevægelsen breder sig. Regeringen forstærker sine brutale repressalier,* i hæren vokser sympatien** for os. 

(…) Vort løsen er: Magten til sovjetterne,*** jord til bønderne, fred til folkeslagene, brød til de sultne. 

Sejren er sikker, og der er 90 % chance for, at den bliver ublodig."

En del af et brev fra Lenin til sine parti-kammerater, lige før Oktober-revolutionen.

* Repressalier: Straffe.
** Sympatien: Den venlige følelse.
*** Sovjetterne: Grupperne af arbejdere rundt om i landet. De skulle forbedre arbejdernes forhold.

Spørgsmål til kilde 1

  1. Hvorfor er Lenin mon så sikker på, at revolutionen vil blive ublodig?

KILDE 2

"TIL RUSLANDS BORGERE!

Den provisoriske* regering er styrtet. (…) Den sag, som folket har kæmpet for: øjeblikkeligt* forslag til en demokratisk fred, afskaffelse af godsejernes ejendomsret til jorden, arbejderkontrol med produktionen,* oprettelse af en sovjet-regering – den sag er sikret.

Længe leve arbejdernes, soldaternes og bøndernes revolution!" 

Opråb skrevet af Lenin, lige efter Oktober-revolutionen

* Provisoriske: Midlertidige, som kun er der i kort tid.
** Øjeblikkeligt: Straks.
*** Produktionen: De ting og varer, som fx laves på fabrikker.

Spørgsmål til kilde 2

  1. Hvem skal have magten, når Lenin og hans parti overtager? 
  2. Hvad skal de have magten over? 
  3. Hvordan bliver samfundet så ændret – i forhold til før?
Paladset. Vinter-paladset i Petrograd, her boede zaren og hans familie. I dag er det et museum. Foto: Colourbox.