Menneskerettighederne:

Alle har ret til et privatliv

5.-6. klasse

”Det må aldrig ske igen”, sagde man efter Anden Verdenskrig. Nu skulle alle mennesker være frie og lige. Derfor skrev man et dokument med rettigheder, der skulle gælde for alle mennesker. Den 10. december 1948 er menneske-rettighedernes fødselsdag – de skulle beskytte mennesker mod krig og ondskab. 

Af Helle Hinge
Ret til uddannelse. Alle har ret til at gå i skole. Malala Yousafzai fik i 2014 Nobels Fredspris for sin kamp for børns ret til at gå i skole. Hun var 17 år, da hun fik prisen. Malala Yousafzai er stadig meget aktiv i kampen for børns rettigheder. Foto: Andrew Gombert / Scanpix.

Den enkelte og staten 

Rettighederne gælder for hvert enkelt menneske, og det er de samme for mænd og kvinder. De enkelte lande eller stater kan skrive under på, at den vil overholde dem. Når en stat skriver under, skal den beskytte de mennesker, som bor i staten. De fleste lande i verden har skrevet under på, at de vil overholde menneskerettighederne. 

Rettighedernes indhold 

Der er tre grupper rettigheder for mennesker. Den første handler om ret til at leve frit. Den næste handler om ret til skole, uddannelse og arbejde. Den sidste handler om, at alle mennesker skal have de samme rettigheder. 

Børns rettigheder 

Børn har deres egne rettigheder. De er også menneskerettigheder. De blev lavet af FN i 1989. De handler om lighed, sundhed og med-bestemmelse. 

Lighed 

Alle børn skal behandles ens. Lige meget hvilken hudfarve eller religion man har, skal man behandles lige som alle andre. 

Sundhed 

Alle børn har ret til et sundt liv med mad og drikke. De har også ret til både at gå i skole og at have fri og lege. 

Frihed 

Alle børn har ret til at sige, hvad de mener. De har også ret til at have deres helt eget privatliv.

Overvågning. Hvis forældre overvåger børn med apps, bryder de faktisk deres børns ret til privatliv. Privatliv er en menneskeret, som børn også har. Synes du, at det er ok, at forældre overvåger deres børn? Foto: / ritzau / Finn Frandsen.

OPGAVER

Arbejd hele klassen sammen (med jeres lærer) eller i grupper.

Kilde 1

Privatliv

I artikel (del) 16 i Barnets rettigheder står der næsten det samme som i artikel 12 i menneskerettighederne: 

”Intet barn må udsættes for vilkårlig* eller ulovlig indblanding i sit privat- og familieliv, sit hjem eller sin brevveksling,** eller ulovlige angreb på sin ære eller sit omdømme. 

Barnet har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller sådanne angreb.” 

- Barnets rettigheder 1989

Ordforklaring:

* “Vilkårlig” betyder “tilfældig”.
** “Brevveksling” betyder alle skriftlige meddelser, også sms'er og mails.

Spørgsmål til kilde 1

 1. Hvilken slags indblanding kan teksten beskytte mod?
 2. Er det blevet lettere eller sværere at have et privatliv i dag? Hvorfor?

Kilde 2

”Artikel 19
Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.” 

- Menneske-rettighederne

Spørgsmål til kilde 2

Når man får frihed, får man også ansvar for, hvad man siger og gør. I Danmark er der grænser for, hvad man må sige. Man kan få en bøde for at sige noget grimt (eller usandt) til andre mennesker. 

 1. Skal man opstille andre grænser for, hvad man må sige og gøre? Giv eksempler.

Forslag til videre arbejde

Find og læs børns rettigheder her. (ark – se siden nedenfor) 

Børns rettigheder – kort fortalt

 • Alle børn har ret til et liv.
 • Alle børn har ret til et navn og en nationalitet.
 • Børn har ret til at være sammen med deres familie eller med andre, der bedst kan tage sig af dem.
 • Børn har ret til at få nok mad og rent vand.
 • Børn har ret til en levemåde, som er god nok.
 • Børn har ret til at få hjælp af lægen.
 • Børn med et handicap har ret til særlig hjælp og træning.
 • Børn har ret til at lege.
 • Børn har ret til gratis skolegang.
 • Børn har ret til at bo sikkert og trygt og ikke blive gjort noget ondt eller behandlet dårligt.
 • Børn må ikke bruges som billige arbejdere eller som soldater.
 • Børn skal have lov til at tale deres eget sprog og bruge deres religion og kultur.
 • Børn har ret til at sige, hvad de mener, og mødes og tale om deres meninger.
 • Børn har ret til et privatliv, og det skal beskyttes.