Menneskerettighederne:

Alle har ret til at gå i skole

3.-4. klasse
Rettigheder er regler. Der findes også regler for hvad mennesker har ret til. De kaldes menneske-rettigheder. Der findes særlige rettigheder for børn.
Af Helle Hinge
Skole. Alle børn har ret til at gå i skole. I gamle dage kom mange børn ikke i skole. De skulle arbejde. Og nogle børn blev brugt som slaver. Foto: Colourbox.

Hvad er et barn? 

Man er barn, når man er under 18 år.

FN

Forenede Nationer (FN) er en samling af 192 lande. Det var FN, som skrev menneske-rettighederne i 1948. De giver ret til at leve et liv uden krig og frygt. Mange lande har skrevet under på, at de vil overholde reglerne. FN´s mål er at undgå krig i verden. 

Skole og fritid

I menneske-rettighederne står der, at det skal være gratis at gå i skole. Så kan både rige og fattige lære noget – og bedre få de samme muligheder for et godt liv. Mennesker har også ret til at arbejde. Og på arbejdet har man ret til pauser, fridage og ferier. Det beskytter arbejderne mod for meget arbejde. 

Børns rettigheder 

Børn har deres egne rettigheder. De blev skrevet af FN i 1989. De handler om lighed, sundhed og frihed.

Slaver

Slaver er mennesker, som er gjort til et andet menneskes ejendom. 

Slaver har ingen frihed.

Lighed 

Alle børn skal behandles ens. Lige meget hvilken hudfarve eller religion man har, skal man behandles som alle andre. 

Sundhed 

Alle børn har ret til et sundt liv med mad og drikke. De har både ret til at gå i skole og til at have fri og lege. 

Frihed 

Alle børn har ret til at sige, hvad de mener. De har også ret til at have deres eget privatliv. Og til at være med til at bestemme i deres liv. Så kan de føle sig frie.

Børneslaver. Også i dag bruges børn som slaver i fx Afrika og Asien. Det sker fx på fabrikker og i landbruget. De går ofte ikke i skole. De to drenge er 8 og 9 år. De er slaver på en byggeplads i Thailand. Foto: VIPI FOTO / Scanpix.

Kilde

Slaveri

”Ingen må holdes i slaveri eller trældom;* slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.” 

Sådan står der i artikel (del) 4 i menneske-rettighederne. 

Ordforklaring: 

* Trældom betyder, at nogen bestemmer alt over én, så man ikke har rettigheder.

Spørgsmål til kilden

 1. Hvorfor er slaveri forbudt i dag? Det var jo almindeligt engang. 
 2. Hvorfor er der stadig børne-slaver i fattige lande? Det er der ikke i rige lande. Se billedet med børne-slaver. 
 3. Børneslaverne smiler til kameraet. Hvorfor mon de gør det?

Forslag til videre arbejde

Find og læs børns rettigheder her.

Børns rettigheder – kort fortalt
 • Alle børn har ret til et liv.
 • Alle børn har ret til et navn og en nationalitet.
 • Børn har ret til at være sammen med deres familie eller med andre, der bedst kan tage sig af dem.
 • Børn har ret til at få nok mad og rent vand.
 • Børn har ret til en levemåde, som er god nok.
 • Børn har ret til at få hjælp af lægen.
 • Børn med et handicap har ret til særlig hjælp og træning.
 • Børn har ret til at lege.
 • Børn har ret til gratis skolegang.
 • Børn har ret til at bo sikkert og trygt og ikke blive gjort noget ondt eller behandlet dårligt.
 • Børn må ikke bruges som billige arbejdere eller som soldater.
 • Børn skal have lov til at tale deres eget sprog og bruge deres religion og kultur.
 • Børn har ret til at sige, hvad de mener, og mødes og tale om deres meninger.
 • Børn har ret til et privatliv, og det skal beskyttes.