Udvandringen til Amerika

Titusinder af mennesker fra Afrika og Mellemøsten flygter i dag fra fattigdom, forfølgelse og krig. Mange ønsker at komme til Europa. Her håber de at få et bedre liv. For 100-200 år siden rejste mange væk fra Europa.
Af Jens Aage Poulsen
Nybygger i Amerika. Et romantisk billede fra omkring 1860 af livet som nybygger i Amerika. Billede: Bridgeman Art Library.

Mål

  • Du kan gøre rede for, hvorfor folk udvandrede fra Danmark i slutningen af 1800-tallet
  • Du kan diskutere, om udvandringen fra Danmark var et brud i dansk historie
  • Du kan give eksempler på, hvad udvandrerne ville væk fra i Danmark, og hvad der tiltrak dem i Amerika
  • Du kan drøfte, hvilke følger udvandringen fik i Danmark og i Amerika
  • Du kan påpege problemstillinger, der knytter sig til udvandringen fra Danmark for 200-100 år siden
  • Du kan analysere og tolke forskellige slags kilder
  • Du kan analysere fortællinger om udvandringen
  • Du kan sammenligne beretninger om udvandringen fra Danmark i 1800tallet til indvandringen til Europa i nutiden
  • Du kan bruge beretninger om udvandringen fra Europa til at diskutere migration til Europa i nutiden