Transport

Mennesker har altid flyttet sig fra sted til sted, og de har transporteret ting. Igennem historien har mennesker brugt forskellige transportformer over land, over vand og gennem luften.
Af Jens Aage Poulsen
Den første bil på Bornholm. Den allerførste bil på Bornholm, den var kun på øen i 8 dage i januar 1905, men den blev fotograferet flere gange. Det var en omnibus, der kunne køre med fx post og passagerer. Billedet er taget foran Svanekes posthus. Ved siden af bilen holder den hestevogn, der kørte med post og passagerer. Kusken kigger på bilen. Hvad mon han tænker? Hvorfor tror du, at afsenderen af postkortet skrev 'nutid' under hestevognen og 'fremtid' under bilen. Foto: Bornholms Museum.

Mål

  • Du kan tidsmæssigt fastslå, hvornår transportmidlerne blev udviklet
  • Du kan sætte udviklingen af transportmidler ind i en samfundsmæssig sammenhæng
  • Du kan vurdere, om nye transportformer har medført voldsomme forandringer
  • Du kan drøfte, om udvikling af nye transportformer ændrede samfundet. Eller om det var samfundets behov, der udviklede nye former for transport
  • Du kan analysere forskellige kildetyper om transport
  • Du kan anvende kilder til at fortælle om transportformernes udvikling
  • Du kan opstille scenarier for transport i fremtiden