Stenalderen

Stenalderen er den ældste periode i dansk historie. Den varede i mere end 10.000 år, og er derfor også den længste. Dengang lavede folk mange redskaber af sten, og det har givet navn til perioden.

Stenalderliv på Hjerl Hede. På Hjerl Hede i Jylland kan man prøve at leve, som folk gjorde i stenalderen. Foto: Scanpix.

Hvad er en i-bog?

I-bøger er bøger, som du kan læse på skærmen. De ligner almindelige bøger med tekster, billeder og en indholdsfortegnelse. På siderne finder du små mærker, hvor der står opgave. Det kan være spørgsmål til emnet, billeder eller film, som du kan bruge til at få mere viden.

Husk at aftale med din lærer, hvilke opgaver du skal løse.

God fornøjelse med i-bogen.

Mål

 • Du kan sætte billeder af genstande fra stenalderen i rækkefølge, efter hvad der er ældst og yngst
 • Du kan forklare, hvordan man kan se, at genstandene er ældre eller yngre
 • Du kan fortælle om familie og fællesskaber i stenalderen
 • Du kan gøre rede for de opgaver, som piger, drenge, kvinder og mænd havde
 • Du kan gøre rede for forskelle og ligheder mellem familie og fællesskaber i stenalderen og nu
 • Du kan give eksempler på, at måden, man skaffede sig mad og husly på, ændrede sig i løbet af stenalderen
 • Du kan forklare, hvorfor disse ændringer skete
 • Du kan bruge filmklip og billeder til at få viden om stenalderen
 • Du kan analysere og tolke forskellige kilder om stenalderen
 • Du kan bruge i-bogens tegnede scenarier til at få viden om stenalderen
 • Du kan forklare forskelle i fortællinger om de samme ting i stenalderen