Skriv problemstillinger

Ingen mennesker kan nå at lære alt det, som har med historie at gøre. Man bliver nødt til at vælge, hvad man gerne vil vide noget om, dvs. kun arbejde med noget fra historien. Det er en god hjælp at stille spørgsmål til det, man synes er vigtigt at vide noget om.

Af Jens Aage Poulsen

Mål

  • Jeg kan gøre rede for kendetegn ved en historisk problemstilling
  • Jeg kan blandt historiske spørgsmål udpege, hvilke der er problemstillinger
  • Jeg kan gøre rede for kendetegn og funktion ved forskellige typer af historiske problemstillinger
  • Jeg kan formulere historiske problemstillinger
  • Jeg kan vælge kilder, der egner sig til at besvare historiske problemstillinger