Renæssancen

Renæssancen er en historisk periode, som er kendt for flere ting. Først og fremmest er renæssancen kendt for dens kunst og byggestil. Renæssancen begyndte i Italien i 1300-tallet. Den kom til Danmark i 1500-tallet og sluttede omkring 1650.
Af Jens Aage Poulsen
Frederiksborg Slot. Frederiksborg Slot i Hillerød, hvor Christian 4. er født. Slottet er bygget i renæssancen. Foto: Ole Laasby.

Mål

  • Du kan gøre rede for, hvad der kendetegner renæssancen som periode
  • Du kan sammenligne kendetegn for renæssancen med andre perioder
  • Du kan forklare, hvordan renæssancen bredte sig i Vesteuropa
  • Du kan give eksempler på vigtige begivenheder, der fandt sted i renæssancen
  • Du kan sætte kanonpunkterne ”Christian 4.” og ”Den Westfalske Fred” ind i historisk sammenhæng
  • Du kan bruge kanonpunkterne ”Christian 4.” og ”Den Westfalske Fred” til at fortælle om magtforhold i Danmark og Europa i 1600-tallet
  • Du kan forklare årsagen til forskellige vurderinger af Christian 4.’s handlinger som konge
  • Du kan give eksempler på, at fortællinger fra renæssancen har betydning i nutiden
  • Du kan give eksempler på, at synet på Christian 4. har ændret sig i tidens løb
  • Du kan forklare, hvordan fortællinger om Christian 4. er påvirket af, hvornår og hvorfor fortællingerne er blevet til