Opdagelsesrejser

Opdagelsesrejsende har åbnet verden og givet mennesket ny viden. Men hvorfor tog de af sted? Og hvilken betydning fik deres rejser?
Af Ulrik Grubb
Magellans rejse. I 1519 drog Magellan ud på en tre år lang rejse. Det blev den første jordomsejling i historien. Billede: Scanpix.

Mål

  • Du kan fortælle, hvornår opdagelsesrejserne fandt sted
  • Du kan forklare opdagelsesrejsernes betydning i samtiden og senere
  • Du kan give et overblik over vigtige opdagelsesrejser
  • Du kan fortælle om Columbus og hans rejser
  • Du kan udarbejde relevante spørgsmål til forløbets kilder
  • Du kan bruge dine spørgsmål til at analysere kilderne
  • Du kan analysere fortællinger om opdagelsesrejser
  • Du kan give grunde til, at fortællinger om opdagelsesrejsende er spændende
  • Du kan perspektivere beretninger om opdagelsesrejserne til nutiden