Middelalderen

Tiden fra omkring 1050 til 1550 kaldes Middelalderen. Dengang var det danske rige meget større end i dag. Det var en tid, der var meget anderledes end i dag.
I løbet af middelalderen skete der store forandringer.

Ridderturnering. Flere steder i landet bliver der hvert år holdt middelaldermarkeder og ridderturneringer. Middelalderen er populær. Foto: Scanpix.

Hvad er en i-bog?

I-bøger er bøger, som du kan læse på skærmen. De ligner almindelige bøger med tekster, billeder og en indholdsfortegnelse. På siderne finder du små mærker, hvor der står opgave. Det kan være spørgsmål til emnet, billeder eller film, som du kan bruge til at få mere viden.

Husk at aftale med din lærer, hvilke opgaver du skal løse.

God fornøjelse med i-bogen.

Mål

  • Du kan fortælle, hvilke perioder der kom før og efter middelalderen
  • Du kan tidsmæssigt placere vigtige begivenheder i middelalderen
  • Du kan gøre rede for særlige kendetegn ved middelalderen
  • Du kan give eksempler på forandringer og begivenheder, der viser overgangen til og fra perioden middelalderen
  • Du kan fortælle om vigtige historiske problemstillinger, der knytter sig til middelalderen
  • Du kan bruge illustrationer til at få viden om middelalderen
  • Du kan analysere og tolke forskellige slags kilder om middelalderen
  • Du kan læse kilder om middelalderen og fortælle om deres indhold
  • Du kan formidle den viden, jeg har opnået om middelalderen
  • Du kan gøre rede for, hvordan min samtid har betydning for, hvad der bliver fortalt om en historisk periode som middelalderen