Kommunikation

At kommunikere betyder ”at fortælle hinanden noget”. I løbet af historien har man fundet ud af at skrive og tale med hinanden – også selv om man er langt fra hinanden. Man har blandt andet opfundet skriftsproget, telegrafen og telefonen.
Af Jens Aage Poulsen
Telefoncentral 1896. Telefoncentral i Jorcks Passage i København. Billedet er fra ca. 1896. Foto: Gyldendal.

Mål

  • Du kan gøre rede for, hvad nye former for kommunikation har betydet for samfundet
  • Du kan diskutere, hvornår ændrede former for kommunikationsmuligheder medfører store forandringer eller langsomme ændringer
  • Du kan give eksempler på, at kommunikationsværktøjer har ændret samspillet mellem mennesker i verden
  • Du kan demonstrere færdigheder i at anvende kilder til at få viden om kommunikation i gamle dage
  • Du kan vise mulighederne for kommunikation i fremtiden