Danmark i 1990’erne

Efter tyve år med økonomisk krise og høj arbejdsløshed begyndte det i 1990'erne at gå fremad. I 1997 blev der udvundet så meget gas og olie fra Nordsøen, at Danmark blev selvforsynende med energi. Det hjalp godt på økonomien.

Ferie og flyrejser. De fleste danskere fik råd til mere i 1990’erne. På fotoet fra 1997 skal en familie på flyrejse. Foto: Scanpix.

Mål

  • Du kan give eksempler på, hvad indførelsen af ny teknologi betød
  • Du kan diskutere, om ny teknologi skabte forandringer i samfundet
  • Du kan give eksempler på, hvordan forandringer i Danmark har sammenhæng med omverdenen
  • Du kan gøre rede for væsentlige problemstillinger, som knytter sig til 1990’erne
  • Du kan læse kilderne om 1990’erne og genfortælle deres indhold
  • Du kan ud fra dine besvarelser af kildeopgaverne fortælle om Danmark i 1990’erne
  • Du kan analysere medier fra 1990’erne og forklare brugen af dem i samtiden
  • Du kan bruge medier fra 1990’erne som kilder