Danmark i 1960’erne

Fra slutningen af 1950’erne til begyndelsen af 1970’erne oplevede mange danskere store forandringer i deres liv.
Af Jens Aage Poulsen
Ferie 1962. Så er det ferietid, og bilerne kører i land fra Storebæltsfærgen. Fotoet er fra 1962. Foto: Scanpix.

Mål

  • Du kan fortælle, hvad der kendetegner 1960’ernes Danmark som historisk periode
  • Du kan tidsmæssigt placere vigtige begivenheder og forandringer i 1960’erne
  • Du kan give eksempler på store forandringer fra 1960’erne
  • Du kan give eksempler på perioden før, i og efter 1960’erne 
  • Du kan gøre rede for de problemer, som forbrug og produktion skabte i 1960’erne
  • Du kan vise historiske problemer i hverdagslivet i Danmark i 1960’erne
  • Du kan analysere og tolke forskellige slags kilder om 1960’erne
  • Du kan give eksempler på fortællinger om 1960’erne, som har betydning i dag
  • Du kan forklare, hvordan nutiden har betydning for forståelse og brug af fortællinger om 1960’erne