Romerriget

Romerriget er det største rige, der har eksisteret i Europa. Det begyndte omkring byen Rom for mere end 2.700 år siden. Først i 400-tallet gik Romerriget i opløsning. Det skete, da fremmede folkeslag erobrede landområder fra romerne.
Af Jens Aage Poulsen
Romerske soldater. Tegningen er fra midten af 1900-tallet. Den forestiller romerske soldater på vej over en bro. Billede: Scanpix.

Mål

  • Jeg kan placere Romerriget i forhold til andre historiske perioder
  • Jeg kan med fortællinger om kejser Augustus give et overblik over Romerrigets historie
  • Jeg kan analysere forskellige slags kilder om Romerriget
  • Jeg kan ud fra analysen af kilderne fortælle om Romerriget
  • Jeg kan læse kilderne og fortælle om deres indhold
  • Jeg kan ud fra besvarelserne af spørgsmålene til kilderne fortælle om Romerriget
  • Jeg kan opnå viden om Romerriget ud fra 3D-animationer
  • Jeg kan forklare forskelle på beretninger om kejser Augustus