Energi og opfindelser

I tidens løb har man brugt vand og vind som energikilde. I de seneste århundreder er vi også begyndt at udnytte energi fra jorden, fx kul, olie og uran. Det har skabt store fremskridt, men også store problemer.
Af Jens Aage Poulsen
Elektrisk lokomotiv. Det første elektriske lokomotiv blev bygget i 1879. Billede: Scanpix.

Mål

  • Du kan gøre rede for, hvad nye opfindelser inden for energi har betydet for samfundet
  • Du kan vurdere, om nye energiformer betød et brud i historien
  • Du kan ud fra eksempler drøfte, om det var opfindelser, som ændrede samfundet. Eller om opfindelserne opstod, fordi der var brug for dem
  • Du kan analysere forskellige kildetyper om energi
  • Du kan ud fra kilder fortælle om opfindelser inden for energiområdet
  • Du kan opstille scenarier, der fortæller om brug af energi i fremtiden