Skolen i gamle dage

I dag skal alle børn i Danmark undervises i 9 år. Næsten alle går i skole. De fleste går i en folkeskole og andre i en privatskole. Omkring år 1900 var der stor forskel på skolerne, og hvordan eleverne blev undervist.
Af Jens Aage Poulsen
Rytterskolen 1910. Elever opstillet uden for en skole på Fyn omkring 1910. Foto: Møntergården, Odense Bymuseum.

Mål

  • Du kan give eksempler på, hvordan samfund og skole har ændret sig
  • Du kan forklare, hvorfor skolen har ændret sig
  • Du kan bruge kilder til at beskrive skolen for 100-125 år siden
  • Du kan analysere og fortolke forskellige slags kilder
  • Du kan læse forløbets kilder og fortælle, hvad de handler om
  • Du kan bruge mine besvarelser til at fortælle om skolen for 100-125 år siden
  • Du kan analysere fortællinger om skolen i gamle dage