Middelalderen

Tiden fra omkring 1050 til 1550 kaldes Middelalderen. Det var en tid med store forandringer. Dengang levede folk på helt andre måder, end vi gør i dag. 

Ridder. Middelalderen er populær i dag. Fotoet er fra et marked ved Esrum Kloster på Sjælland. Foto: Scanpix.

Hvad er en i-bog?

I-bøger er bøger, som du kan læse på skærmen. De ligner almindelige bøger med tekster, billeder og en indholdsfortegnelse. På siderne finder du små mærker, hvor der står opgave. Det kan være spørgsmål til emnet, billeder eller film, som du kan bruge til at få mere viden.

Husk at aftale med din lærer, hvilke opgaver du skal løse.

God fornøjelse med i-bogen.

Mål

 • Du kan fortælle hvem kirkens folk, stormændene, borgerne og bønderne var i middelalderen
 • Du kan gøre rede for, hvordan de forskellige grupper i samfundet levede
 • Du kan fortælle om forholdet mellem de forskellige grupper i samfundet
 • Du kan sammenligne samfundsgrupper i middelalderen med nutidens
 • Du kan fortælle om, hvordan bønderne i landsbyen dyrkede jorden og holdt husdyr
 • Du kan fortælle om varer og handel i middelalderen
 • Du kan bruge illustrationer til at få viden om middelalderen
 • Du kan analysere kilder og bruge dem til at få viden om middelalderen
 • Du kan læse kilder og gengive indholdet af dem
 • Du kan fortælle om middelalderen på baggrund af mine svar på kildeopgaverne
 • Du kan gøre rede for, hvorledes samfundet, måden man levede og tænkte på i middelalderen, var påvirket af historien
 • Du kan forklare forskelle og ligheder mellem middelalderens og nutidens tro og forestillinger om liv og død