Børnearbejde

I dag mener man, at børnearbejde er forkert, og at børnearbejde skader børn. I gamle dage arbejdede børn, fordi det var nødvendigt. Børn arbejdede for at lære at klare sig selv, når de blev voksne.  
Af Nina Sahl og Jens Aage Poulsen
Avisbude. Avisbudene på avisen Vestkysten er fotograferet omkring 1920. Både drenge og piger gik med aviser. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Mål

  • Du kan placere eksempler på børnearbejde på en tidslinje
  • Du kan forklare, hvordan synet på børnearbejde har ændret sig
  • Du kan forklare, hvordan levevilkår har haft betydning for børnearbejde
  • Du kan diskutere, hvorfor børnearbejde er afskaffet i Danmark
  • Du kan analysere kilder om børnearbejde
  • Du kan bruge kilder til at fortælle om børnearbejde i gamle dage
  • Du kan forklare forskellige syn på børnearbejde gennem historien