Absalon og hans tid

I middelalderen (ca. 1050 - 1550) regerede kongen sammen med de rigeste stormænd i Danmark. Stormændene var krigere i kongens hær. De valgte kongen. Hvis de blev uenige om, hvem der skulle være konge, kunne der blive borgerkrig. 

Stormandssønnen Absalon hjalp Valdemar til at blive konge. Sammen fik de stor magt i Danmark.

Af Jens Aage Poulsen
Absalon på Højbro Plads. På Højbro Plads i København står statuen af Absalon til hest. Foto: Thorkild Jensen / Gyldendal.

Mål

  • Du kan bruge Absalon til at fortælle om middelalderen
  • Du kan fortælle om samfundet og magten på Absalons tid
  • Du kan sammenligne samfundet og magten i 1100-tallet med andre historiske perioder
  • Du kan placere Absalon i tid i forhold til andre historiske personer og begivenheder
  • Du kan analysere kilder om 1100-tallet
  • Du kan bruge kilder til at fortælle om Absalon og hans tid
  • Du kan beskrive forskellige fortællinger om magten og samfundet i 1100-tallet
  • Du kan forklare fortællingers troværdighed