Mad

Hvis vi ikke får mad, bliver vi syge. Sådan har det altid været. I gamle dage spiste man andet mad end i dag. Der var ikke altid mad nok. Og maden var ikke altid sund.
Af Nina Sahl og Jens Aage Poulsen
Bryllup år 1500. Når der er fest, spiser vi særlig god mad. Det gjorde man også ved bryllupsfester i 1500-tallet. Billede: Scanpix.

Mål

  • Du kan fortælle, hvornår en bestemt slags mad var almindelig
  • Du kan fortælle, hvornår bestemte måder at spise på var almindeligt
  • Du kan forklare, hvordan mad og spisevaner har ændret sig
  • Du kan fortælle, hvad maden har betydet for fællesskaber
  • Du kan fortælle om sammenhængen mellem mad og samfund
  • Du kan analysere kilder om mad og spisevaner
  • Du kan bruge kilderne til at fortælle om mad og spisevaner i gamle dage
  • Du kan ud fra illustrationer fortælle om tidens mad og samfund